Logo Zakładu Usług Kominiarskich

Zakład Usług Kominiarskich

Grzegorz Jędrzejewski
Eugeniusz Szymański

Wejherowo ul. Ofiar Grudnia 1970 nr 8


MENU: ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
Nasz Zakład Usług Kominiarskich oferuje następujące usługi:
 • Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
 • Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych urządzeń wentylacyjnych
 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej.
 • Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa oraz Wydziałów Architektury.
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
 • Udrożnienie przewodów kominowych.
 • Usuwanie stwierdzonych usterek według zaleceń pokontrolnych
 • Montaż nasad wiatrochronnych.
 • Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami.
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych kamerą TV.
 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych.
 • Montaż stalowych wkładów kominowych kwasoodpornych, żaroodpornych oraz dwupłaszczowych kominów zewnętrznych.